Palkintojen maksaminen

Vuoden 2019 alusta tuli voimaan kansallinen tulorekisteri. Tulorekisteriin ilmoitetaan 1.1.2019 jälkeen maksetut palkka- ja ansiotulot. Tulorekisteri koskee kaikenlaisia yhdistyksiä, myös yleishyödyllisiä ja rekisteröimättömiä yhdistyksiä. 
Urheilijan saama palkkio: Urheilijan palkkioita ovat muun muassa kilpailupalkinnot, mainos- ja sponsorisopimuksiin perustuvat palkkiot, osallistumispalkkiot ja muut urheilijan asemaan perustuvat palkkiot.
Valmennusrahastoon siirretty palkkio: Urheilija voi siirtää urheilutuloaan Suomen Urheilijoiden Tukisäätiön Valmennusrahastoon, Rahastoon siirrettyä urheilijan palkkiota ei ilmoiteta tulorekisteriin. Lue lisää täältä
 

ALLA MUUTOKSET NYKYKÄYTÄNTÖÖN LYHYESTI, tarkemmin täältä

Muutokset palkinnonsaajalle:

1) jos ei kirjaa palkinnonmaksulomakkeeseen mitään vähennyksiä,  niin maksajan pitää periä palkinnosta 60% veroa (tai verokortin osoittama määrä, jos se on toimitettu maksajalle).

2) jotta verottaja huomioi vähennykset, saajan on käytävä myös itse kirjaamassa ne Omaveroon https://www.vero.fi/OmaVero

Muutokset palkinnonmaksajalle:

1) kaikki palkinnot kirjataan tulorekisteriin (vähennyksineen) 5 päivän sisällä maksamisesta

2) peritään mahdolliset verot

3) tilitetään mahdollisesti perityt verot verohallinnolle

 

Jotta palkinto maksetaan, jokaisen palkitun pitää täyttää maksua varten laadittu lomake.

PALKINNONMAKSULOMAKE   xls:nä,  PALKINNONMAKSULOMAKE  pdf:nä

Kyselyt ja utelut toimiston numeroon 050-5431277 tai s-postilla mapa.jussila@darts.fi